Dreams

Dreams té com a finalitat posar en escena un element lúdic-terapèutic mitjançant l’acció de la Xarxa Humana. El seu objectiu és la cohesió i el treball en equip entre persones amb necessitats especials (discapacitats i/o pacients) i els seus terapeutes, establint un vincle emocional i de proximitat en un entorn diferent i únic, mitjançant un…

Details